Verejné emisie dlhopisov PENTA PUBLIC v aktuálnej ponuke Privatbanky od 3 000 €


Názov dlhopisu Menovitá
hodnota emisie
Mena Menovitá hodnota
jedného dlhopisu
Fixný
kupón
Výnos Dátum
emisie
Splatnosť
dlhopisu
Obchodovateľnosť
Penta Public 41 5 000 000,- EUR 1 000,- 3,75 % p.a. Vyplácaný polročne 04. 09. 2017 04. 09. 2020 Na trhu organizovanom Privatbankou
Penta Public 40 5 000 000,- EUR 1 000,- 3,75 % p.a. Vyplácaný polročne 17. 07. 2017 17. 07. 2020 Vypredané
Penta Public 39 7 000 000,- EUR 1 000,- 3,35 % p.a. Vyplácaný polročne 17. 05. 2017 17. 05. 2018 zostáva už len 2 153 ks
Penta Public 38 5 000 000,- EUR 1 000,- 3,75 % p.a. Vyplácaný polročne 27. 04. 2017 27. 04. 2020 Vypredané
Penta Public 37 8 000 000,- EUR 1 000,- 3,35 % p.a. Vyplácaný polročne 27. 04. 2017 27. 04. 2018 zostáva už len 3 278 ks
Penta Public 36 6 000 000,- EUR 1 000,- 3,45 % p.a. Vyplácaný polročne 29. 03. 2017 29. 03. 2018 Vypredané
Penta Public 35 7 000 000,- EUR 1 000,- 3,50 % p.a. Vyplácaný polročne 20. 03. 2017 20. 09. 2018 Vypredané