Vypočítajte si váš výnos za 1 rok
Zadaj vloženú
sumu
Minimálne 3000 €
0 €
Uvedený výpočet je informatívny a za obdobie 1 roka.
Vyplnením nezáväznej žiadosti získate informácie o produkte s výnosom 5,80 % ročne.