Korporátne dlhopisy s fixným výnosom
Dostávame otázky a podnety od klientov ohľadom cien a výnosov korporátnych dlhopisov s fixným výnosom. Podobne ako vo fyzike sa robia experimenty vo vákuu, budeme teraz odhliadať od prípadného defaultu emitenta.

Klienti, ktorí preferujú konzervatívne, ale aj vyvážené riešenia pristupujú ku kúpe korporátnych dlhopisov z rôznych dôvodov. Napr. nechcú podstupovať zvýšený pohyb cien finančného nástroja alebo chcú vopred vedieť, aký výnos daná investícia prinesie. Korporátne dlhopisy s fixným výnosom sú vhodným riešením pre tých, ktorí chcú vopred vedieť, aký výnos dostanú pri splatnosti dlhopisu.

Občas sa však objaví informácia, že v prípade zvyšovania úrokových sadzieb budú ceny týchto korporátnych dlhopisov klesať. Áno, to je pravda, avšak my momentálne neočakávame zvyšovanie sadzieb v eurozóne, aspoň do konca leta 2019 (čo je v súlade s výstupmi zasadnutí Európskej centrálnej banky). Treba si uvedomiť, že ak kupujeme dlhopis s fixným výnosom, napríklad 4 %, tak daný výnos dostaneme, ale ak ho podržíme do splatnosti.

Povedzme si to na príklade 

Ak klient kúpi dlhopis slovenského emitenta v objeme 100 000 EUR, pri cene 100 % (počas primárneho úpisu) s kupónom 4 % p.a. pri splatnosti 3 roky. Pozor, daný výnos podlieha aj dani z príjmu! Vieme teda povedať, že o rok by mu mala investícia priniesť zhodnotenie vo výške 3,20 %, v podobe vyplateného kupónu (4 % - 20 % daň = 3,20 %, v čistom, nezahŕňa sa tu ale napríklad poplatok za kúpu dlhopisu, poplatok burze a podobne). 

Na základe uvedeného klient o rok dostane vyplatených 3,20 %, čo je 3.200 EUR. Cena dlhopisu však mohla kvôli rastu úrokových sadzieb dočasne klesnúť na 98 %. To je teda o 2 % menej, ako cena, za ktorú klient nakupoval. Teoreticky klient zarobil len 1,20 % (3,20 % - 2 % = 1,20 %). O ďalší rok dostane klient opäť 3.200 EUR a cena dlhopisu môže klesnúť ešte o 1 %, na 97 %. 

Ukážme si teraz, ako to bude vyzerať v deň splatnosti dlhopisu, t. j. o 3 roky

Klient dostane za 3 roky 3 kupóny po 3,20 % (v čistom) čiže 3.200 * 3 = 9.600 EUR. Cena dlhopisu pri splatnosti je 100 %, takže vidíme, že napokon sa cena "vrátila“ na počiatočnú hodnotu. Klient tak síce "prežil“ obdobia, pri ktorých cena dlhopisu bola o 2 %, či 3 % nižšie, ale ak počkal do dňa splatnosti dlhopisu, obdržal ten fixný, vopred stanovený hrubý výnos 4 % p.a., resp. 3,2 % netto. Z príkladu je teda jasné, ako sa treba na takýto typ investície pozerať. Ak by klient predal dlhopis predčasne, napríklad za 98 %, tak by nezískal celý kupón, ale len polovicu. Z úvodných 100 000 EUR by dostal len 99 600 EUR (98 % * 100 000 + polovica kupónu t. j. 3200/2 = 1600 EUR), prerobil by. Preto vopred klientom hovoríme, aby zvážili svoj investičný horizont a nemuseli dlhopisy predávať predčasne. Isté riziká s investovaním nesú aj tie najkonzervatívnejšie riešenia.

 

Autor: Marián Pisarčík