Ste nespokojný s nízkym zhodnotením úspor?
Poradíme vám, ako môžete získať výnos až 5,10 % ročne
Určite budete súhlasiť s tým, že je celkom rozumné mať odložených „zopár eur“ pre nepredvídateľné udalosti. Keď si ich však nasporíte, musíte vyriešiť otázku, kde tieto voľné peniaze uložiť tak, aby sa vám dobre zhodnotili, a zároveň, aby ste pritom príliš neriskovali. V dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb to vôbec nie je jednoduché. Skúsme si spoločne zmapovať základné možnosti zhodnotenia úspor na Slovensku. V zásade si môžete vybrať z troch nasledovných možností.

Prvou je klasický termínovaný vklad v banke. Hlavnou výhodou tohto produktu je, že do výšky 100 tisíc eur je váš vklad v banke garantovaný Fondom ochrany vkladov, a vy teda nepodstupujete žiadne riziko. Na druhej strane však pri aktuálne ponúkaných sadzbách na termínovanom vklade, ktoré sú u väčšiny bánk hlboko pod 1 % ročne, na tomto produkte ani veľa nezarobíte. Pri súčasnej úrovni inflácie (2 %) sa dá dokonca povedať, že na ňom reálne (nie nominálne) prerobíte.

Druhou, pomerne známou alternatívou investovania, sú podielové fondy. Ich výhodou je predovšetkým možnosť získať vyšší výnos a zhodnotiť svoje peniaze lepšie ako na termínovanom vklade. Tento výnos môže byť v „dobrých časoch“ na finančných trhoch aj niekoľkonásobne vyšší než na termínovaných vkladoch. Má to však aj druhú stranu mince – výška výnosu nie je nijako garantovaná a môže výrazne kolísať v dôsledku vývoja na finančných trhoch. A to až tak, že vaša investícia môže v niektorom období skončiť aj v mínuse. Netreba pritom zabúdať ani na pomerne vysoké poplatky, ktoré sú spojené s týmto typom produktu.

Tretia možnosť investovania, korporátne dlhopisy, je verejnosti menej známa, no práve pri tomto produkte by sme sa radi pozastavili. V prípade investície do korporátnych dlhopisov totiž môžete dosiahnuť oveľa vyšší výnos ako na termínovaných vkladoch, pričom výška výnosu je fixná a nekolíše ako v prípade podielových fondov. Prečo je to tak a čo vlastne korporátne dlhopisy sú?

Čo je podstata korporátnych dlhopisov?

Zjednodušene ich možno definovať ako cenné papiere, ktoré vydáva firma za účelom získania zdrojov – napríklad na financovanie svojich projektov. Jednoduchý je aj princíp, na akom korporátne dlhopisy fungujú. Investor kúpou dlhopisu požičiava na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva, teda emitentovi. Emitent mu za to pravidelne (spravidla polročne) vypláca fixný úrokový výnos, a na konci splatnosti dlhopisu aj celú investovanú sumu, t. j. istinu. Dlhopisy sú zväčša vydávané so splatnosťou 3 a viac rokov.

Investovanie do korporátnych dlhopisov sa dá prirovnať k uloženiu peňazí na termínovanom vklade. Rovnako ako v prípade termínovaných vkladov, aj tu na konkrétny čas „uložíte“ svoje peniaze a po uplynutí tohto obdobia dostane späť celú investovanú sumu aj s príslušným fixným výnosom. Výnos je zdanený zrážkovou daňou, takže na konci obdobia dostanete čistý zdanený výnos.

Samozrejme, nič nie je zadarmo, a jeden dôležitý rozdiel oproti termínovaným vkladom tu je: peniaze, investované do korporátnych dlhopisov, nie sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Vyberte si len ekonomicky silnú a stabilnú spoločnosť

Odporúčame vám preto, aby ste sa zaujímali výlučne o dlhopisy, vydávané finančne silnou a stabilnou spoločnosťou. Ideálne spoločnosťou, ktorá na trhu úspešne pôsobí už dlhšie obdobie a podniká vo viacerých, od seba nezávislých oblastiach.

Práve takúto možnosť investovania ponúka svojim klientom Privatbanka, a. s., ktorá už pred jedednástimi rokmi priniesla na slovenský trh korporátne dlhopisy ekonomicky silnej a diverzifikovanej finančnej skupiny Penta.

Od roku 2007 Privatbanka aranžovala pre subjekty zo skupiny Penta 278 emisií korporátnych dlhopisov v objeme 2,62 miliardy eur, pričom všetky splatné dlhopisy boli klientom riadne a včas vyplatené

Aktuálne Privatbanka, a. s., klientom ponúka korporátne dlhopisy s výnosom 5,10 % ročne, ktorý je zafixovaný až na sedem rokov. Vstupná hranica pre túto investíciu je 3 000 eur, teda je nastavená tak, aby bol tento produkt dostupný pre širokú verejnosť. Pri uvedených parametroch ide o investíciu s najvyšším výnosom na trhu.

So všetkými výhodami i rizikami zhodnocovania úspor prostredníctvom korporátnych dlhopisov sa však najlepšie oboznámite na osobnom stretnutí so špecialistami banky. Nemusíte pritom nikam chodiť, zamestnanci Privatbanky, a. s., radi prídu za vami alebo sa s vami stretnú na jednej z našich pobočiek či na inom mieste podľa vašich preferencií.

Nezáväznú konzultáciu si môžete dohodnúť aj na webovej stránke banky.